ข่าวประกวดราคา/ประกาศตำรวจ2019-08-10T17:15:55+00:00


ข่าวประกวดราคา/ประกาศตำรวจ


12กรกฎาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลัง/เก็บของกลาง

12 กรกฎาคม 2562|Categories: ข่าวประกวดราคา|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลัง/เก็บของกลาง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

25มกราคม 2562

ส่งประกาศขายทอดตลาด อาคารสิ่งปลูกสร้าง

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประกวดราคา|

ส่งประกาศขายทอดตลาด อาคารสิ่งปลูกสร้าง

25มกราคม 2562

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประกวดราคา|

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

25มกราคม 2562

ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารที่ทำการและบ้านพักระดับสารวัตรพร้อมทั้ง

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประกวดราคา|

ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารที่ทำการและบ้านพักระดับสารวัตรพร้อมทั้งเสาธงชาติ ของ สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ

25มกราคม 2562

แบบเลขที่ 8923-51 แฟลต ขนาด ๕ ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง)

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประกวดราคา|

แบบเลขที่ 8923-51 แฟลต ขนาด ๕ ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง)

25มกราคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (เเฟลต) ขนาด ๕ ชั้น

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประกวดราคา|

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (เเฟลต) ขนาด ๕ ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน