ข่าวประกวดราคา/ประกาศตำรวจ2019-08-10T17:15:55+00:00


ข่าวประกวดราคา/ประกาศตำรวจ


16สิงหาคม 2565

แจ้งเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร จำนวน 10 คูหา ของ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์)

16 สิงหาคม 2565|Categories: ข่าวประกวดราคา, ประกาศ - คำสั่ง|

แจ้งเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร จำนวน 10 คูหา ของ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์)

04สิงหาคม 2565

แจ้งเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์)

04 สิงหาคม 2565|Categories: ข่าวประกวดราคา, ประกาศ - คำสั่ง|

แจ้งเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์) ดาวน์โหลดเอกสาร

04สิงหาคม 2565

แจ้งการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการตำรวจจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสารประชาสัมพันธ์)

04 สิงหาคม 2565|Categories: ข่าวประกวดราคา, ประกาศ - คำสั่ง|

แจ้งการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการตำรวจจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสารประชาสัมพันธ์)

07กรกฎาคม 2565

แจ้งประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์)

07 กรกฎาคม 2565|Categories: ข่าวประกวดราคา|

แจ้งประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์) https://www.chachoengsaopolice.com/wp-content/uploads/2022/07/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างประบปรุง-ภ.จว.ฉะเชิงเทรา.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

12กรกฎาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลัง/เก็บของกลาง

12 กรกฎาคม 2562|Categories: ข่าวประกวดราคา|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลัง/เก็บของกลาง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

25มกราคม 2562

ส่งประกาศขายทอดตลาด อาคารสิ่งปลูกสร้าง

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประกวดราคา|

ส่งประกาศขายทอดตลาด อาคารสิ่งปลูกสร้าง