ข่าวประชาสัมพันธ์2019-01-25T15:33:10+00:00


ข่าวประชาสัมพันธ์


10กุมภาพันธ์ 2564

ร่าง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ…(เอกสารประชาสัมพันธ์)

10 กุมภาพันธ์ 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ร่าง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ...(เอกสารประชาสัมพันธ์) ร่าง พรบ.ตำรวจ ฉบับรัฐบาล เข้า รัฐสภาพิจารณาร่วม

09กุมภาพันธ์ 2564

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารประชาสัมพันธ์)

09 กุมภาพันธ์ 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (เอกสารประชาสัมพันธ์) พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ2547 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ2554 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

29มกราคม 2564

ศปอส.ตร. ได้จัดทำคอนเทนต์ที่เน้นการป้องกันปราบปรามคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ บนโซเชียลมีเดีย…

29 มกราคม 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ศปอส.ตร. ได้จัดทำคอนเทนต์ที่เน้นการป้องกันปราบปรามคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ บนโซเชียลมีเดีย หลายช่องทาง ศปอส.ตร. ได้จัดทำคอนเทนต์ที่เน้นการป้องกันปราบปรามคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ บนโซเชียลมีเดีย หลายช่องทาง

25มกราคม 2564

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรืคกครามทางเพศในการทำงาน(เอกสารประชาสัมพันธ์)

25 มกราคม 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรืคกครามทางเพศในการทำงาน(เอกสารประชาสัมพันธ์) ดาวน์โหลดเอกสาร

22กันยายน 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเขิงเทรา จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (เอกสารประชาสัมพันธ์)

22 กันยายน 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเขิงเทรา จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (เอกสารประชาสัมพันธ์) http://localhost/chachoengsaopolice/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศสหกรณ์_000015.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

27ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยง – ทางเลือก มาตรการ 10 รสขม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รู้ไว้…

27 ธันวาคม 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยง - ทางเลือก และมาตรการ 10 รสขม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รู้ไว้ เดินทางปลอดภัย