เขตพื้นที่รับผิดชอบ (ตำบล)2019-08-15T00:48:19+00:00เขตพื้นที่รับผิดชอบ (ตำบล)

สถานีตำรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ตำบล)
สภ.เมืองฉะเชิงเทราหน้าเมือง,ท่าไข่,บ้านใหม่,คลองนา,บางตีนเป็ดบางไผ่,คลองจุกกระเฌอ,บางแก้ว,บางขวัญ, คลองนครเนื่องเขตวังตะเคียน,โสธร,บางพระ,บางกระไห,หนามแดง, คลองเปรงคลองอุดมชลจร,คลองหลวงแพ่ง,บางเตย
สภ.บางปะกงบางปะกง,ท่าสะอ้าน,บางวัว,บางสมัคร,บางผึ้ง,บางเกลือ,สองคลองหนองจอก,พิมพา,ท่าข้าม,หอมศีล,เขาดิน
สภ.บางน้ำเปรี้ยวหมอนทอง,สิงโตทอง,บางน้ำเปรี้ยว,โพรงอากาศ,ศาลาแดง
สภ.บ้านโพธิ์บ้านโพธิ์,คลองบ้านโพธิ์,บางซ่อน,หนองตีนนก,ท่าพลับ,หนองบัวดอนทราย,สิบเอ็ดศอก,คลองขุด,แหลมประดู่
สภ.พนมสารคามเกาะขนุน,บ้านซ่อง,พนมสารคาม,เมืองเก่า,หนองยาว,ท่าถ่าน
สภ.บางคล้าบางคล้า,บางสวน,บางกระเจ็ด,ปากน้ำ,ท่าทองหลาง,เสม็ดเหนือเสม็ดใต้,หัวไทร
สภ.สนามชัยเขตคู้ยายหมี,ท่ากระดาน,ลาดกระทิง
สภ.แปลงยาวแปลงยาว,วังเย็น,หัวสำโรง,หนองไม้แก่น
สภ.ราชสาส์นบางคา,เมืองใหม่,ดงน้อย
สภ.ท่าตะเกียบท่าตะเกียบ,คลองตะเกรา
สภ.คลองเขื่อนก้อนแก้ว,คลองเขื่อน,บางเล่า,บางโรง,บางตลาด
สภ.ฉิมพลีดอนฉิมพลี,ดอนเกาะกา,บึงน้ำรักษ์
สภ.เขาหินซ้อนเขาหินซ้อน
สภ.แสนภูดาษแสนภูดาษ,ลาดขวาง,คลองประเวศ,เทพราช,เกาะำไร่,บางกรูด,สนามจันทร์
สภ.วังคูทุ่งพระยา
สภ.บางขนากโยธะกา,บางขนาก
สภ.สาวชะโงกสาวชะโงก,บางสวน
สภ.หนองแหนหนองแหน