ภารกิจผู้บังคับบัญชา2019-01-25T15:33:37+00:00


ภารกิจผู้บังคับบัญชา


09สิงหาคม 2565

ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2,รอง ผบช.ภ.2,ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หน่วยตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเบิกเนตรพระหลวงพ่อโสธร(จำลอง) ณ มหาวิหารวัดโสธรวรารามวรวิหาร…

09 สิงหาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2,รอง ผบช.ภ.2,ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ

09สิงหาคม 2565

ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2, รอง ผบช.ภ.2,ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับ  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, ผกก.ฝอ., หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หน่วยตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา…

09 สิงหาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2, รอง ผบช.ภ.2,ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับ  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,

05สิงหาคม 2565

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,ผกก.สภ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,ข้าราชการตำรวจ และผู้ประกอบการธุรกิจ รปภ. จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมประสิทธิภาพ…

05 สิงหาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,  ผกก.สภ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,ข้าราชการตำรวจ และผู้ประกอบการธุรกิจ รปภ. จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมประสิทธิภาพ...

28กรกฎาคม 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565…

28 กรกฎาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565... วันนี้ ( 28

28กรกฎาคม 2565

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

28 กรกฎาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... วันนี้ 28 ก.ค.65

27กรกฎาคม 2565

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 …

27 กรกฎาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ