ภารกิจผู้บังคับบัญชา2019-01-25T15:33:37+00:00


ภารกิจผู้บังคับบัญชา


18ตุลาคม 2565

“วันตำรวจ” ประจำปี 2565 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมข้าราชการตำรวจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2565…

18 ตุลาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

“วันตำรวจ” ประจำปี 2565 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมข้าราชการตำรวจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2565... วันนี้

17ตุลาคม 2565

ผบช.ภ.2 ,รอง ผบช.ภ.2 ,ผบก.อก.ภ.2 ,ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดลาดน้ำเค็ม(คลองต้นหมัน)…

17 ตุลาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบช.ภ.2 ,รอง ผบช.ภ.2 ,ผบก.อก.ภ.2 ,ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ

14ตุลาคม 2565

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,ผกก. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565…

14 ตุลาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,ผกก. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13

14ตุลาคม 2565

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565…

14 ตุลาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565... วันนี้

05ตุลาคม 2565

ปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา…

05 ตุลาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา... วันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.พัฒนา

01ตุลาคม 2565

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา มอบธงประจำหน่วยและแฟ้มรับมอบหน้าที่ให้แก่ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตามที่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป…

01 ตุลาคม 2565|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา มอบธงประจำหน่วยและแฟ้มรับมอบหน้าที่ให้แก่ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตามที่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1