ภารกิจผู้บังคับบัญชา2019-01-25T15:33:37+00:00


ภารกิจผู้บังคับบัญชา


23กรกฎาคม 2564

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รอง ผอ.ศปม.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ (จุดตรวจ Curfew) โดยมี ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,ผกก.สภ.พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ตม.ฉะเชิงเทรา ,ทหาร ,ฝ่ายปกครอง ,สาธารณสุข ให้การต้อนรับ…

23 กรกฎาคม 2564|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รอง ผอ.ศปม.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ (จุดตรวจ Curfew) โดยมี ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,

02กรกฎาคม 2564

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้มาตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน และ คณะกรรมการชุมชนยั่งยืน คลองเกาะไร่ฯ…

02 กรกฎาคม 2564|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้มาตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน และ คณะกรรมการชุมชนยั่งยืน คลองเกาะไร่ฯ... วันนี้ 30

28มิถุนายน 2564

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ผกก.ฯ,รอง ผกก.ป.ฯ ประธานคุ้มและคณะกรรมการคุ้ม ให้การต้อนรับ คณะตรวจติดตามประเมินผล ตามโครงการชุมชนยั่งยืน  คณะตรวจได้แนะนำในการปฏิบัติตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อให้ชุดปฏิบัติการชุมชนนำไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่างบประมาณ…

28 มิถุนายน 2564|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ผกก.ฯ,รอง ผกก.ป.ฯ ประธานคุ้มและคณะกรรมการคุ้ม ให้การต้อนรับ คณะตรวจติดตามประเมินผล ตามโครงการชุมชนยั่งยืน  คณะตรวจได้แนะนำในการปฏิบัติตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อให้ชุดปฏิบัติการชุมชนนำไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่างบประมาณ...

27มิถุนายน 2564

รอง ผบช.ปส. และคณะ ตรวจติดตามประเมินผลโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ณ วัดดอนขี้เหล็ก โดยมี อง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย  ผกก.สภ.,ประธานคุ้ม และ คณะกรรมการ คุ้ม เข้าร่วมประชุม…

27 มิถุนายน 2564|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

รอง ผบช.ปส. และคณะ ตรวจติดตามประเมินผลโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ณ วัดดอนขี้เหล็ก โดยมี อง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย  ผกก.สภ.,ประธานคุ้ม

15มิถุนายน 2564

ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าสถานีทุกแห่ง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย

15 มิถุนายน 2564|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าสถานีทุกแห่ง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่

23พฤษภาคม 2564

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/64 ประจำเดือน พ.ค.2564 และประธานคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมคณะ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการตำรวจของสมาคมตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔…

23 พฤษภาคม 2564|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/64 ประจำเดือน พ.ค.2564 และประธานคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมคณะ