About AdminPolice

This author has not yet filled in any details.
So far AdminPolice has created 153 blog entries.

แจ้งเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร จำนวน 10 คูหา ของ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์)

2022-08-16T15:12:35+00:0016 สิงหาคม 2565|ข่าวประกวดราคา, ประกาศ - คำสั่ง|

แจ้งเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร จำนวน 10 คูหา ของ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์) ดาวน์โหลดเอกสาร

ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2,รอง ผบช.ภ.2,ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หน่วยตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเบิกเนตรพระหลวงพ่อโสธร(จำลอง) ณ มหาวิหารวัดโสธรวรารามวรวิหาร…

2022-08-09T10:37:35+00:0009 สิงหาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2,รอง ผบช.ภ.2,ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หน่วยตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเบิกเนตรพระหลวงพ่อโสธร(จำลอง) ณ มหาวิหารวัดโสธรวรารามวรวิหาร... วันนี้( 5 ก.ค.65) เวลา 17.00น.          พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.ศอท,พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2,พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.รร.นรต.,พล.ต.ต.สุเมธ เมฆขจร ที่ปรึกษา ผบ.ตร.,พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง

ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2, รอง ผบช.ภ.2,ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับ  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, ผกก.ฝอ., หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หน่วยตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา…

2022-08-09T11:33:50+00:0009 สิงหาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2, รอง ผบช.ภ.2,ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับ  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, ผกก.ฝอ., หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หน่วยตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา... วันนี้( 5 ก.ค.65) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2,พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.รร.นรต.,พล.ต.ต.สุเมธ เมฆขจร ที่ปรึกษา ผบ.ตร.,พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.สตม./โฆษก ตร.,พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รอง ผบช.สง.ก.ตร.,พล.ต.ต.จิระวัฒน์

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,ผกก.สภ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,ข้าราชการตำรวจ และผู้ประกอบการธุรกิจ รปภ. จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมประสิทธิภาพ…

2022-08-09T13:51:55+00:0005 สิงหาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,  ผกก.สภ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,ข้าราชการตำรวจ และผู้ประกอบการธุรกิจ รปภ. จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมประสิทธิภาพ... วันนี้ ( 4 ส.ค.2565 ) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, ผกก.สภ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,ข้าราชการตำรวจ และผู้ประกอบการธุรกิจ รปภ. จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมประสิทธิภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.ฝอ.5 บก.บชน. และคณะวิทยากร ณ ห้องประชุมบางแก้ว อบจ.ฉะเชิงเทรา

แจ้งเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์)

2022-08-04T19:39:41+00:0004 สิงหาคม 2565|ข่าวประกวดราคา, ประกาศ - คำสั่ง|

แจ้งเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์) ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการตำรวจจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสารประชาสัมพันธ์)

2022-08-09T11:09:03+00:0004 สิงหาคม 2565|ข่าวประกวดราคา, ประกาศ - คำสั่ง|

แจ้งการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการตำรวจจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสารประชาสัมพันธ์) ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติมเอกสาร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565…

2022-07-28T23:48:40+00:0028 กรกฎาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565... วันนี้ ( 28 ก.ค.2565) เวลา 19.19 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นางจันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายมนพ ยิ่งยมสาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา, พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.พล.ร.11 , พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, พ.อ.ประคอง ปิ่นพานทอง รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฉะเชิงเทรา และ ส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

2022-07-28T23:58:49+00:0028 กรกฎาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... วันนี้ 28 ก.ค.65 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร (ศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง)

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 …

2022-07-29T00:10:05+00:0027 กรกฎาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ... วันนี้ ( 26 ก.ค.2565 ) เวลา 18.00 น.              พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา , พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, พ.ต.อ.พัฒนา ปรัชานันท์ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,พ.ต.อ.ชโลธร เปรมปรี รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,พ.ต.อ.ชำนาญ

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน”….

2022-07-29T00:35:40+00:0027 กรกฎาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน".... วันที่ 25 ก.ค.65 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา            กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน" ดังนี้       1. ห้วงเวลา : วันที่ 25 -