หน่วยงานในสังกัด2021-12-17T11:50:11+00:00

หน่วยงานในสังกัด

สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.พิทูรย์ พัฒนชัย
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 75 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 39 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 124 นาย
ที่ตั้ง : 130 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 038-511-111
โทรสาร : 038-514-754
พื้นที่รับผิดชอบ : 375 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 147,525 คน
สภ.บางปะกง
สภ.บางปะกง
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 50 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 24 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 71 นาย
ที่ตั้ง : 91/4 ม. 18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร : 038-531-111
โทรสาร : 038-532-111
พื้นที่รับผิดชอบ : 258 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 83,346 คน
สภ.บางน้ำเปรี้ยว
สภ.บางน้ำเปรี้ยว
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.ประสาทพร ศรีสุขโข
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 27 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 12 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 41 นาย
ที่ตั้ง : 75 ม. 2 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร : 038-581-365
โทรสาร : 038-581-365
พื้นที่รับผิดชอบ : 299.7 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 42,065 คน
สภ.บ้านโพธิ์
สภ.บ้านโพธิ์
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.พงศ์สัณห์ มีศรี
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 23 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 12 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 44 นาย
ที่ตั้ง : 148 ม. 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทร : 038-587-111
โทรสาร : 038-587-112
พื้นที่รับผิดชอบ : 185.14 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 25,061 คน
สภ.พนมสารคาม
สภ.พนมสารคาม
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.สมชาย เมืองใย
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 44 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 26 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 57 นาย
ที่ตั้ง :1123 ม. 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร : 038-551-561
โทรสาร : 038-551-666
พื้นที่รับผิดชอบ : 291.11 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 52,485 คน
สภ.บางคล้า
สภ.บางคล้า
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาน์ธร
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 36 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 18 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 51 นาย
ที่ตั้ง : 39 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร : 038-541-111
โทรสาร : 038-541-111 ต่อ 400
พื้นที่รับผิดชอบ :227.89 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :45,229 คน
สภ.สนามชัยเขต
สภ.สนามชัยเขต
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.สุมิตร พรมตอง
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 25 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 9 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 37 นาย
ที่ตั้ง :181/32 ม. 4 ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร : 038-597-100
โทรสาร : 038-5979-88
พื้นที่รับผิดชอบ : 833 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 54,871 คน
สภ.แปลงยาว
สภ.แปลงยาว
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.สมชาย ทิวงษา
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 29 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 15 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 39 นาย
ที่ตั้ง : 51/72 ม. 4 ต.วังเย็น
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร : 038–589-111
โทรสาร : 038–589-463
พื้นที่รับผิดชอบ : 237.23 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 37,585 คน
สภ.ราชสาส์น
สภ.ราชสาส์น
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.สนั่น คงรัตน์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 16 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 7 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 22 นาย
ที่ตั้ง :99 ม. 2 ต.บางคา
อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร : 038-591-199
โทรสาร : 038-591-199
พื้นที่รับผิดชอบ :134.9 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :12,667 คน
สภ.ท่าตะเกียบ
สภ.ท่าตะเกียบ
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.วรานนท์ บุราณรมย์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 16 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 6 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 29 นาย
ที่ตั้ง :340 ม. 4 ต.ท่าตะเกียบ
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร : 038-508-191
โทรสาร : 038-508-192
พื้นที่รับผิดชอบ : 1,084 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 43,924 คน
สภ.คลองเขื่อน
สภ.คลองเขื่อน
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.กฤศ ธิติทัศนะ
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 16 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 7 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 25 นาย
ที่ตั้ง : 115/17 ม. 2 ต.คลองเขื่อน
อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 038-509-111
โทรสาร : 038-509-253
พื้นที่รับผิดชอบ : 128 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 13,631 คน
สภ.ฉิมพลี
สภ.ฉิมพลี
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 16 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 1 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 20 นาย
ที่ตั้ง : 1 ม. 18 ต.ดอนฉิมพลี
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โทร : 038-545-118
โทรสาร : 038-585-123
พื้นที่รับผิดชอบ : 175.8 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 25,473 คน
สภ.เขาหินซ้อน
สภ.เขาหินซ้อน
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ เพ็ชรศักดิ์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 20 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 7 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 33 นาย
ที่ตั้ง : 339 ม.2 ถนนสาย 304 ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร : 038-599-100-1
โทรสาร : 038-599-100
พื้นที่รับผิดชอบ : 191.68 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 13,211 คน
สภ.แสนภูดาษ
สภ.แสนภูดาษ
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ยอดกระโหม
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 23 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 7 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 44 นาย
ที่ตั้ง : 12 ม. 3 ต.แสนภูดาษ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทร : 038-577-111
โทรสาร : 038-577-111
พื้นที่รับผิดชอบ : 70.86 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 18,423 คน
สภ.วังคู
สภ.วังคู
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 10 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 4 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 18 นาย
ที่ตั้ง : 113 ม. 8 ต.ทุ่งพระยา
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร : 038-552-428
โทรสาร : 038-552-428
พื้นที่รับผิดชอบ : 337 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 15,245 คน
สภ.บางขนาก
สภ.บางขนาก
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.ศุภชัย พวงทอง
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 12 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 5 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 21 นาย
ที่ตั้ง :81 ม.2 ต.บางขนาก
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร : 038-524-355
โทรสาร : 038-524-355
พื้นที่รับผิดชอบ : 90.4 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 11,637 คน
สภ.สาวชะโงก
สภ.สาวชะโงก
หัวหน้าสถานี : พ.ต.ต.จิระศักดิ์ สมศรี
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :จำนวน 12 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 8 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 16 นาย
ที่ตั้ง : 50 ม. 1 ต.บางสวน
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร : 038-584-423
โทรสาร : 038-584-423
พื้นที่รับผิดชอบ : 19.69 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 5,568 คน
สภ.หนองแหน
สภ.หนองแหน
หัวหน้าสถานี : พ.ต.ท.วิโรจน์ ลี้กุล
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร : จำนวน 10 นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 2 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 13 นาย
ที่ตั้ง : 105 ม.7 ต.หนองแหน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร : 038-847-222
โทรสาร : 038-584-423
พื้นที่รับผิดชอบ : 73 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 9,410 คน