ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) สภ.บางขนาก(เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ครั้งที่ 2)