ข่าวประชาสัมพันธ์2019-01-25T15:33:10+00:00


ข่าวประชาสัมพันธ์


25มกราคม 2562

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประกาศ

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

25มกราคม 2562

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

25มกราคม 2562

แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยของ

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประชาสัมพันธ์)

25มกราคม 2562

แจ้งเบาะแสยาเสพติด การเล่นการพนัน และ ร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกต่าง ๆ

25 มกราคม 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

แจ้งเบาะแสยาเสพติด การเล่นการพนัน และ ร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกต่าง ๆ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด การเล่นการพนัน