NO Gift เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา(เอกสารประกาศ)