ปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา…

วันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.พัฒนา ปรีชานันท์ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.ชโลธร เปรมปรี รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ประชุมการรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ ลานอเนกประสงค์ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

2022-10-18T10:02:00+00:0005 ตุลาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|