โครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี”พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน รุ่นที่ ๒…

ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี”พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ส.ค.๖๕ ณ ศาลา ๘๐ พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้เข้ารับการอบรม เป็นเด็ก และเยาวชน หรือกลุ่มเสี่ยง ที่บันทึกอยู่ในระบบ Crime ของ ๙ สภ. ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๕๐ คน และเพิ่มเติมอีก ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๕ คนภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละ สภ. โดยบูรณาการกำลังจากตำรวจในพื้นที่ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ตลอดจนฝ่ายปกครอง รายละเอียด ดังนี้
๑.สภ.พนมสารคาม กิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยการขีดสี ตีเส้น ทางม้าลาย บริเวณวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๕ คน
๒.สภ.สนามชัยเขต กิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยการขีดสี ตีเส้น ทางม้าลาย บริเวณสี่แยกเทศบาลสนามชัยเขต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๘ คน
๓.สภ.แปลงยาว กิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๕ คน
๔.สภ.บางคล้า กิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ขีดสี ตีเส้นทางม้าลาย บริเวณโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๘ คน
๕.สภ.เขาหินซ้อน กิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยการทาสี ตีเส้น วงเวียน และจุดกลับรถ บริเวณวงเวียนหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๘ คน
๖.สภ.ราชสาส์น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยการขีดสี ตีเส้น ลานกีฬา บริเวณโรงเรียนราชสาส์นวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน ๓๖ คน
๗.สภ.ท่าตะเกียบ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณบ้านกระบกคู่ หมู่ ๑๘ ต.คลองตะเกา โดยมีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน
๘.สภ.วังคู กิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยการตีเส้นทางม้าลายให้เด็กเล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งพระยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๒ คน
๙.สภ.หนองแหน กิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสี่ยงทางถนน บริเวณจุดกลับรถหน้าที่พักสายตรวจวัดสุวรรณคีรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๔๒ คน
2022-08-22T12:51:48+00:0018 สิงหาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|