ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ผบช.ภ.2, รอง ผบช.ภ.2,ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับ  ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, ผกก.ฝอ., หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หน่วยตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา…

วันนี้( 5 ก.ค.65) เวลา 10.00 น.
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.,พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2,พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.รร.นรต.,พล.ต.ต.สุเมธ เมฆขจร ที่ปรึกษา ผบ.ตร.,พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.สตม./โฆษก ตร.,พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รอง ผบช.สง.ก.ตร.,พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รอง ผบช.บช.ปส.,พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รอง ผบช.ภ.2,พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2,พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบช.ภ.2,พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.2,พล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ผบก.อก.ภ.2,ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับ พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผบก.ศฝร.ภ.2 ,รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, ผกก.ฝอ., หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หน่วยตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
2022-08-09T11:33:50+00:0009 สิงหาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|