กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน”….

วันที่ 25 ก.ค.65
ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
           กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน” ดังนี้
      1. ห้วงเวลา : วันที่ 25 – 26 ก.ค.65
      2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : โครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนผู้ก่อการดี”พัฒนาศักภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
      3.สถานที่จัดกิจกรรม : ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการทำจิตอาสาในพื้นที่ 18 สภ. ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
      4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 , พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา , พ.ต.อ.ชโลธร เปรมปรี รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิเทรา, พ.ต.อ. กิตติสัณห์ ชะนะ ผกก.สภ.บางปะกง, พ.ต.อ.ประสาทพร ศรีสุขโข สภ.บางน้ำเปรี้ยว, พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ยอดกระโหม สภ.แสนภูดาษ, พ.ต.อ.พงศ์สัณห์ มีศรี ผกก.สภ.บ้านโพธิ์, พ.ต.อ.ศุภชัย พวงทอง ผกก.สภ.บางขนาก, พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผกก.สภ.ฉิมพลี, พ.ต.อ.กฤศ ธิติทัศนะ ผกก.สภ.คลองเขื่อน, พ.ต.อ.ชูชาติ คงเมือง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, พ.ต.ต.จิระศักดิ์ สมศรี สว.สภ.สาวชะโงก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ประชาชนจิตอาสา เด็กและเยาวชน รวม จำนวน 200 นาย
      5.ผู้ปฏิบัติ : พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ประชาชนจิตอาสา เด็กและเยาวชน
      6.การปฏิบัติ/รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่ง
       7.ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
       8.ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
2022-07-29T00:35:40+00:0027 กรกฎาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|