รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย…

ภ.จว.ฉะเชิงเทรา วันที่ 2 มี.ค.65 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2022-03-07T11:12:38+00:0004 มีนาคม 2565|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|