ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผบก. ,ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา,กต.ตร.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การควบคุมโรค…

        ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ทำMOU สถานประกอบการ #คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
วันที่ 4 พ.ย. พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วย
รอง ผบก. ,ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา, นายประชา คล้ายสิงห์ กต.ตร.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นายมานัส โท้เป๋า ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา นายเจริญ มหาโภคา รองประธานฯ คณะกรรมการ กต.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การควบคุมโรค ในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 30 แห่ง ณ ห้องประชุมชั้น4 สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
        พล.ต.ต.นันทวุฒิ เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ร่วมจัดระเบียบสังคม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565 ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 บังคับใช้กฎหมาย ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราที่ 94/2564 ซึ่งยังคงให้งดจำหน่าย และดื่มสุราในร้านอาหาร รวมทั้งการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เกิดผลอย่างจริงจัง มีผลการปฎิบัติเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยให้ประสานงานกับ หน่วยงานจัดระเบียบสังคม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศ ตามนโยบายตำรวจภูธรภาค2
2021-11-08T12:20:03+00:0006 พฤศจิกายน 2564|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|