รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา อบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล…

วันนี้ 24 ก.พ.64
พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,พ.ต.อ.กฤศ ธิติทัศนะ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
อบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ. ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

2021-03-11T11:15:14+00:0026 กุมภาพันธ์ 2564|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|