แจ้งเบาะแสยาเสพติด การเล่นการพนัน และ ร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกต่าง ๆ

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด การเล่นการพนัน และ ร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์
โดยท่านสามารถส่งหนังสือแจ้งเบาะแส ต่าง ๆ เรื่องราวร้องทุกข์ และหนังสือร้องเรียน มาที่

1. ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฝอ.7) เลขที่ 130 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
2. ทาง E-mai l—> [email protected]

3. หากท่านไม่สะดวกส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail หากท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านสามารถแจ้งผ่านหมายเลข 191 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-3851-115

2019-01-26T19:48:23+00:0025 มกราคม 2562|ข่าวประชาสัมพันธ์|