About AdminPolice

This author has not yet filled in any details.
So far AdminPolice has created 16 blog entries.

ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จัดให้มี พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

2019-10-03T13:00:20+00:0003 ตุลาคม 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จัดให้มี พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จัดให้มี พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ณ ลานเอนกประสงค์(หน้าเสาธง) ภ.จว.ฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง รอง ผบช.ภ.2 เป็นผู้ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ให้กับ พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี

ภ.จว.ฉะเชิงเทราได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีพุทธศักราช 2562

2019-10-03T12:38:40+00:0030 กันยายน 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ภ.จว.ฉะเชิงเทราได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ภ.จว.ฉะเชิงเทราได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีพุทธศักราช 2562 และผู้ที่เข้าร่วมตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563) จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีไทม์ (T-Time) บางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีงบประมาณ พ.ส.2562 มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะต้องพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ จำนวน 36 นาย และมีข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563) จำนวน 6 นาย รวมทั้งสิ้น

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา

2019-10-03T12:20:35+00:0020 กันยายน 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจปี 2562 อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง กต.ตร.จังหวัด กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการ ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนหน้าสถานศึกษา…

2019-09-10T11:20:16+00:0006 กันยายน 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และรอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการ ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนหน้าสถานศึกษา วันที่ 4 ก.ย.2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธีพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการ ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนหน้าสถานศึกษา โดย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน ณ ทางม้าลายถนนมรุพงษ์หน้าโรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (วัดเมือง)  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชุมชนวัดท้าวอู่ไท

2019-08-22T14:25:56+00:0022 สิงหาคม 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชุมชนวัดท้าวอู่ไท วันนี้  22 ส.ค.62  เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชุมชนวัดท้าวอู่ไท พร้อมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ประชาชน และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ณ วัดท้าวอู่ไท หมู่ 3 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปก.ตร.(2) เดินทางมาตรวจราชการ ศปก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

2019-08-22T13:27:23+00:0021 สิงหาคม 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปก.ตร.(2) เดินทางมาตรวจราชการ ศปก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  ร่วมต้อนรับ วันนี้  21 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.อัตชัย ดวงอัมพร ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปก.ตร.(2) เดินทางมาตรวจราชการ ศปก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.นิพนธ์ พานิชเจริญ รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับ

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด รุ่นที่ 5

2019-08-22T13:28:53+00:0021 สิงหาคม 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด รุ่นที่ 5 วันที่ 21ส.ค.2562 เวลา 08.30น. ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นำโดย พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดรวม 6 นาย เข้ารับการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด รุ่นที่ 5 ตร.สังกัด ภ.1และ ภ.2 ระหว่าง 21-23 ส.ค.62 ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล    โดยมี    พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รับมอบกำลังพลนักเรียนนายสิบตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ (กก.๒บก.กฝ.บช.ตชด.)

2019-08-20T11:13:28+00:0020 สิงหาคม 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รับมอบกำลังพลนักเรียนนายสิบตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการ (กก.๒บก.กฝ.บช.ตชด.) วันนี้ 19 ส.ค. 2562  เวลา 13.55 น. พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รับมอบกำลังพลนักเรียนนายสิบตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ (กก.๒บก.กฝ.บช.ตชด.) ระหว่างวันที่ 20 ส.ค.- 3 ต.ค.2562  จำนวน 105 นาย  ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มดูแลความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน

2019-08-15T00:39:09+00:0015 สิงหาคม 2562|ประกาศ - คำสั่ง|

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มดูแลความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

2019-08-14T23:06:52+00:0012 สิงหาคม 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ภาคเช้า เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข เวลา 07.45 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ภาคค่ำ เวลา 18.45 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา