ภารกิจผู้บังคับบัญชา2019-01-25T15:33:37+00:00


ภารกิจผู้บังคับบัญชา


09สิงหาคม 2562

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร.(สบ 8) เป็นประธานการตรวจติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการตรวจราชการ สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

09 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร.(สบ 8) เป็นประธานการตรวจติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการตรวจราชการ สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา... วันที่

09สิงหาคม 2562

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือวัดไผ่ขวาง

09 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือวัดไผ่ขวางเนื่องจากไฟไหม้กุฏิ วันที่ 9 ส.ค.2562

08สิงหาคม 2562

วันที่ 8 ส.ค.62 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ประธานประชุม อนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1/2562

08 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ประธานประชุม อนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 ส.ค.2562

07สิงหาคม 2562

วันที่ 7 สค.62 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รับมอบพื้นที่ลาดยาง (Asphalt) ลานจอดรถ เพื่อใช้สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการของ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

07 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  รับมอบพื้นที่ลาดยาง (Asphalt) ลานจอดรถ เพื่อใช้สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการของ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

28กรกฎาคม 2562

วันนี้ 28 ก.ค.62 รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และข้าราชการตำรวจ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี…

28 กรกฎาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

วันนี้ 28 ก.ค.62 รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และข้าราชการตำรวจ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เรียน

20กรกฎาคม 2562

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และข้าราชการตำรวจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวัน…

20 กรกฎาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และข้าราชการตำรวจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวัน เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ