ภารกิจผู้บังคับบัญชา2019-01-25T15:33:37+00:00


ภารกิจผู้บังคับบัญชา


22สิงหาคม 2562

พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชุมชนวัดท้าวอู่ไท

22 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชุมชนวัดท้าวอู่ไท

21สิงหาคม 2562

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปก.ตร.(2) เดินทางมาตรวจราชการ ศปก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

21 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปก.ตร.(2) เดินทางมาตรวจราชการ ศปก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  ร่วมต้อนรับ

21สิงหาคม 2562

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด รุ่นที่ 5

21 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด รุ่นที่ 5 วันที่ 21ส.ค.2562 เวลา

20สิงหาคม 2562

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รับมอบกำลังพลนักเรียนนายสิบตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ (กก.๒บก.กฝ.บช.ตชด.)

20 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รับมอบกำลังพลนักเรียนนายสิบตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการ (กก.๒บก.กฝ.บช.ตชด.) วันนี้ 19 ส.ค. 2562  เวลา 13.55

12สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

12 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

12 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง