ภารกิจผู้บังคับบัญชา2019-01-25T15:33:37+00:00


ภารกิจผู้บังคับบัญชา


03ตุลาคม 2562

ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จัดให้มี พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

03 ตุลาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จัดให้มี พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ตุลาคม 2562

30กันยายน 2562

ภ.จว.ฉะเชิงเทราได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีพุทธศักราช 2562

30 กันยายน 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ภ.จว.ฉะเชิงเทราได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 26 กันยายน

20กันยายน 2562

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา

20 กันยายน 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่

06กันยายน 2562

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการ ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนหน้าสถานศึกษา…

06 กันยายน 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และรอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการ ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนหน้าสถานศึกษา วันที่ 4 ก.ย.2562

22สิงหาคม 2562

พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชุมชนวัดท้าวอู่ไท

22 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชุมชนวัดท้าวอู่ไท

21สิงหาคม 2562

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปก.ตร.(2) เดินทางมาตรวจราชการ ศปก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

21 สิงหาคม 2562|Categories: ภารกิจผู้บังคับบัญชา|

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปก.ตร.(2) เดินทางมาตรวจราชการ ศปก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  ร่วมต้อนรับ