ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจปี 2562 อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง กต.ตร.จังหวัด กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา

2019-10-03T12:20:35+00:0020 กันยายน 2562|ภารกิจผู้บังคับบัญชา|